Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Beyanı Broşürü Yayınlandı

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Broşürde;
Beyan edilmemiş gelir ve kazançların pişmanlıkla beyanı,
Beyan edilmemiş gelir ve kazançların kendiliğinden beyanı,
İzaha davet kapsamında beyan,
Başvuru süresi ve yeri,
Ödeme süresi ve yeri,
Peşin ödeme avantajı,
Emlak vergisi bildirimi,
gibi bilgiler yer almaktadır.

Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Beyanı Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.