36_saat_7.jpeg

Ek Kurumlar Vergisinin Tecili

Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2023/2) ile belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi yedinci fıkrası gereğince alınan “Ek Kurumlar Vergisinin” 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında müracaat tarihinden itibaren 12 ayı geçmeyecek şekilde tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.

31_rehber.png

7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı

7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı. Rehberde matrah ve vergi artırımının kapsamı, gelir/kurumlar vergisinde matrah artırımı, gelir/kurumlar stopaj vergisinde artırım, katma değer vergisinde artırım, kanunun yayımı tarihinden önce başlanılan vergi incelemelerinde matrah ve vergi artırımı, matrah ve vergi artırımından yararlanamayacak olanlar, matrah ve vergi artırımında başvuru ve ödeme,
gibi açıklamalar ve örnekler yer almaktadır.