1044_rg.png

7740 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:4) Yayımlandı

Resmi Gazetede (Tarih: 9 Ağustos 2023, Sayı: 32274) yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7740 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:4) ile 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin (mücbir sebep hâline ilişkin) on dokuzuncu fıkrasının uygulamasına dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.

1043_gib.png

Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirim, Oluşturma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı

31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken 2023 yılına ait gelir vergisinin 2. taksiti, motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti ve 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi ve e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri uzatıldı.