36_saat_7.jpeg

Ek Kurumlar Vergisinin Tecili

Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2023/2) ile belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi yedinci fıkrası gereğince alınan “Ek Kurumlar Vergisinin” 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında müracaat tarihinden itibaren 12 ayı geçmeyecek şekilde tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.

35_adat.jpg

Adat hesaplama programı güncellendi.

Bu sürümle; Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Kararı uyarınca 2023/I. geçici vergilendirme dönemi hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen bankalarca açılan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı programa yüklendi.

33_haber.jpeg

Nisan 2023 Fiyat Endeksleri

Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) tarafından Nisan 2023 ayına ilişkin rakamlar açıklandı. Buna göre 2023 yılı ikinci geçici vergi dönemi için yeniden değerleme oranı %18,95 olarak hesaplandı. Beyan döneminde bulunduğumuz 2023 yılı birinci geçici vergi dönemi için yeniden değerleme oranı daha önce %8,77 olarak hesaplanmış ve GİB tarafından da (5/4/2023 tarih ve KVK-62 / 2023-1 / Yatırım İndirimi – 48 sayılı Sirküler ile) ilan edilmişti.