7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 6)

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrasının uygulamasına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6 Seri No.lu Tebliğ Resmî Gazetede (16/5/2024-32545) yayımlanmıştır.

3073_belge-haber.jpg

e-Belge Programı

Bir e-belge görüntüleme ve listeleme programına ihtiyacımız vardı. Daha önce geliştirilmiş görüntüleyici programlarda Java versiyon sorunları yaşayınca C# programlama diliyle bir tane de biz yapalım dedik. Daha geliştirilmesi gerekir ama bu aşamada bile bizim işimizi fazlasıyla görüyor.