3063_haber.jpg

Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu!

Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan oldu.

3061_haber.png

2021 Yılı Bilançolarında Enflasyon Düzeltmesi…

Vergi Usul Kanunun Geçici 33. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “… 2021…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE 30/11/2023 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildiğine dair Anayasa Mahkemesi Kararı (E: 2023/105, K: 2023/208, T:30/11/2023) Resmî Gazete ’de (RG: 16.01.2024 Tarih-32431) yayımlanmıştır.