7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 6)

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrasının uygulamasına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6 Seri No.lu Tebliğ Resmî Gazetede (16/5/2024-32545) yayımlanmıştır.

3054_3054_haber.png

Mücbir sebep halinin uzatılması

İletilen talepler ve genel hayatın gidişatı dikkate alınarak; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30.11.2023 günü sonu itibarıyla sona erecek mücbir sebep halinin 30.4.2024 Salı günü sonu itibarıyla sona ermesi uygun bulunmuştur.

7740 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:4) Yayımlandı

Resmi Gazetede (Tarih: 9 Ağustos 2023, Sayı: 32274) yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7740 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:4) ile 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin (mücbir sebep hâline ilişkin) on dokuzuncu fıkrasının uygulamasına dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Mücbir sebep bazı yerlerde uzatıldı.

Genel hayatın gidişatı dikkate alınarak; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 31.07.2023 günü sonu itibarıyla sona erecek mücbir sebep halinin 30.11.2023 Perşembe günü sonu itibarıyla sona ermesi uygun bulunmuştur. Bu yerlerde uzatılan mücbir sebep hali nedeniyle “Faiz-Zam (Gecikme-Pişmanlık-İzah) Programı” güncellenmiştir. Programı tetkik ve indirme için gecikme bağlantısına tıklayınız.