Vergi Denetimi ve Danışmanlığı

Vergi kanunlarının karmaşık bir yapıya sahip olması ve vergi mevzuatının sık sık değişmesi karşısında ihtiyaç duyulan bir danışmanlık hizmeti.

Tam Tasdik

Yıllık (gelir/kurumlar) vergi beyannameleriyle ekli mali tablo ve bildirimlerin, YMM tarafından incelenmesi ve sonuçların raporlanması.

Vergi İadesi

KDV, ÖTV ve diğer vergi kanunlarında yer alan iade raporlarının hazırlanması, iade süreçlerinin yönetilmesi.

Bağımsız Denetim

İşletmelerin finansal tablolarında yer alan bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve gerçeği sağlıklı bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı.

Vergi Teşvikleri

Araştırma ve geliştirme hem bir şirket hem de bir ülke için yenilikçilik yoluyla büyüme ve gelişmenin başlıca bir unsurudur.

Muhasebe Sistemleri Kurulum ve Kullanım Danışmanlığı

Ticari muhasebe, yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi sistemlerinin oluşturulması, mevcut sistemlerin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

Yönetim Danışmanlığı

İşletmeye özel yapılacak bir ön tetkik çalışmasının ardından en önemli sorunlar ile bu sorunların çözüm önerilerini içeren rapor hazırlanması.