İndirimli Kurumlar Vergisi

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesiyle düzenlenmiştir. Uygulamadan aynı zamanda gelir vergisi mükellefleri de yararlanır. Müessese, yatırım harcamaları üzerinden yatırıma katkı tutarı hesaplanması ve yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar beyan edilen kazancın indirimli oranla vergilendirilmesi esasına dayanmaktadır.

Genel Eğitim Bilgileri

Bu aşamada eğitim organizesi yapılmayacaktır. Bununla birlikte mesleki dayanışma grubumuza katılabilirsiniz. Tahmin ediliyoruz ki grubumuzda konuya hakim üyelerin katkılarıyla eğitim ihtiyacı da sizin özel sorularınıza verilecek cevaplarla giderilmiş olacaktır.

Grubumuza katılmak için buraya tıklayınız.

Eğitim Materyalleri

Konuya ilişkin eğitim materyallarine burada peyderpey yer verilecektir.

Sunumlar:
Özellikli Durumlar