Gürol DEMİR

Gürol DEMİR

Ortak & Yazılım Geliştirme / E. Vergi Başmüfettişi

Gürol DEMİR

Ortak & Yazılım Geliştirme / E. Vergi Başmüfettişi

Gürol DEMİR, Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümünden 1981 yılında mezun olmuş, 15 ay kadar muhasebe mesleğini yürütmüştür. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Daha sonra 1983 yılında Maliye Bakanlığında teftiş ve vergi denetim elemanı olarak göreve başlamıştır. Bu görevin 40’ıncı yılı olan 2023 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişi unvanı ile emekli olmuştur.

Sektörel İnceleme Rehberleri hazırlanmasında koordinatör olarak çalışmıştır. Binlerce vergi inceleme, araştırma, genel kuruluş, cevaplı rapor vb. düzenlemiş, çeşitli idari kademelerde de (müdür, başkan, koordinatör vb.) görev yapmıştır. Vergi kanunlarının öğretilmesi, benimsetilmesi, yerleştirilmesi amacıyla onlarca eğitim çalışmalarında bulunmuş, paneller düzenlemiş, sunumlar hazırlamış ve sunmuştur. Çeşitli dergilerde makaleleri yayımlanmıştır.

Kamuya yönelik onlarca bilgisayar programını; ücretsiz olarak kullanıma açmıştır. Başarıyla uygulanan (VDK Risk Analizi, MBR, VEDAS, KDV e-Denetim, Performans Esaslı Yönetim Modeli, Personel Bilgi Sistemi vb.) projelerde aktif görev almış ve bunlardan bazılarının kitaplaştırma çalışmalarında bulunarak bilgisayar programlarını baştan sona tasarlamış ve kodlamıştır.

Bilgisayar ile 1988 yılında tanışan Gürol DEMİR, o günden bu yana çeşitli ofis ve yardımcı programlarının yanı sıra bilgisayar donanımı, programlama dilleri, veri tabanları ve işletim sistemlerinin hemen hepsi üzerinde çalışmalar yapmış, projeler geliştirmiş, bazı programlama araçlarında uzmanlaşmıştır. Çalışmalarının ve paylaştığı kaynak kodların bazıları çeşitli site ve dergilerde yayımlanmıştır.

Özel sektöre yönelik olarak, ilk 2003-2004 bilançolarının düzeltilmesinde kullanılan “Enflasyon Düzeltmesi” programını kodlamıştır. Daha sonrasında, bu program, (enflasyon düzeltmesinin şartları genelde ortadan kalktığından sadece) kuyumcular kapsamında 20 yıla yakın güncel gelişmelere uyum sağlayarak devam etmiş olup halen bu alanda sektöre önderlik etmektedir.

Yine özel sektöre yönelik olarak kodlanan e-denetim, yeniden değerleme, kur korumalı mevduat, mali tablolar analizi, adat, faiz/zam (gecikme-izah-pişmanlık), finansman gider kısıtlaması, kısmi tevkifat vb. onlarca denetim, vergi hesaplama aracı beğeniyle kullanılmaya devam edilmektedir.

Dijital verilerin yaygın kullanıldığı denetim, vergi ve danışmanlık alanında bilgisayar teknolojilerinden etkin yararlanacak projeler geliştirmek üzere “ATC Universe” bünyesinde kurulan Atc Universe Yazılım Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. ile kurucu ortak olarak özel sektöre 40 yıldan sonra ikinci ilk adımını atmıştır.