Teşvikler

Vergi mevzuatı karşısındaki durumunun tespiti, çalıştığı sektör veya mükellefiyet türüne göre vergisel avantajlarının, istisna ve muafiyet durumlarının incelenmesi,


Gerek Ar-Ge ve tasarım indirimi tasdik raporu gerekse tam tasdik raporunun faaliyette bulunulan bütün bir yılı kapsayacak biçimde düzenlenen denetim ve tasdik sözleşmeleri esas alınarak yerine getirilmesi esastır.


Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri, olarak nitelendirilmektedir.


Araştırma ve geliştirme hem bir şirket hem de bir ülke için yenilikçilik yoluyla büyüme ve gelişmenin başlıca bir unsurudur. Ar-Ge yapan kuruluşlar, üretkenliklerini ve üretim kalitelerini artırmak veya yeni ürün ve hizmetler yaratmak amacını güderler.