TCMB Döviz Kurları

TCMB Döviz Kurları
Son Sürümde Yapılan

Programın bu sürümüyle; 21 Mart 2023 ve öncesi döviz kurları işlendi.

Yönetici Notu

Bu program, döviz bazında işlemleri Türk Lirasına çevirme ihtiyacı duyan meslek mensuplarına yardımcı olmak ve geçmişten günümüze, denetim ve analiz çalışmalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Yabancı Paraların Değerlemesi

Ülkemizde yabancı paraların değerlemesinde, Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen kurlar, Maliye Bakanlığı’nca kur tespit ve ilan edilmediği sürece, T.C. Merkez Bankasınca (TCMB) tespit ve ilan edilen döviz alış kurları esas alınacaktır. Efektif yabancı paraların değerlemesinde efektif alış kurunun, efektif alış kuru yoksa döviz alış kurunun, döviz cinsinden yabancı paralar içinse, döviz alış kurunun uygulanması gerekmektedir. (VUK Md. 280 ile GT:130 ve GT:283)


Kurların İlanı

Her iş günü belirlenen Merkez Bankası gösterge niteliğindeki döviz ve efektif alış satış kurları Genel Ağ sitesinde 15.30`da ilan edilmekte ve ertesi gün Resmi Gazete`de yayımlanmaktadır. Bu kurlar belirlendikleri günü takip eden iş günü muhasebe amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Programa (01.01.2012 tarihinden itibaren) güncelleme tarihi itibarıyla mevcut döviz kurları gömülmüştür. Uygulama, daha sonraki günlerdeki döviz kurlarını güncelleme yeteneği ile donatılmıştır.

Çıktılar

Bu program TC Merkez Bankası kurlarını seçiminize bağlı olarak güncelleştirerek, yerel bilgisayarınızda saklar. Hesaplama seçenekleri sunar, eğilimlerini gösterir, projelerde toplu kullanım için Excel`e ihraç etme seçeneği barındırır.

Bu program Atc Tools programının ayrılmaz bir parçasıdır. Atc Tools programını tetkik veya indirme için burayı tıklayınız.