Enflasyon Düzeltmesi

Enflasyon Düzeltmesi
Enflasyon Düzeltmesi

Genel Bilgiler Tablosu
Boyut
Virüs Tarama
583 KB
Sonuç Temiz
Versiyon 6.3.4.1.2023 (03 Nisan 2023)
Sistem Windows 10 (x86-x64)
Yükleme Bölümü
Bugün 12
Bu Ay 51
Bu Yıl 830
Toplam 884
   Bilgisayarınıza İndirin 
Son Sürümde Yapılan

Eylül 2023 Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) endeksi işlendi.

Yönetici Notu

Bu program; enflasyon düzeltmesi yapmak isteyen veya başka programlar ile yapılan hesaplamaları kontrol etmek isteyen meslek mensupları ile bu hesaplamaları denetleyen denetim elemanlarına yönelik olarak üretilmiştir.

Genel Bilgi

Aralık 2021 Yİ-ÜFE rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesiyle hüküm altına alınan "Enflasyon Düzeltmesi" şartları tekrar oluşmuştur. Ancak V.U.K.`na eklenen Geçici 33. madde ile uygulama 31/12/2023 bilançolarına kadar ertelenmiştir. Kuyumcular için ise her üç aylık vergilendirme döneminde enflasyon düzeltmesi yapılması zorunludur.

Gerek sürekli enflasyon düzeltmesi yapan ve gerekse 31/12/2023 tarihinde ilk defa enflasyon düzeltmesi yapacaklar için üretilmiş olan bu program bu amaçla geliştirilmiş olan (2003 bilançolarının düzeltilmesinden bu yana kullanılan) "TMG" isimli programımızın güncel ve farklı isimdeki 6.0 sürümüdür.

Program bir mükellefe ait tüm dönem bilanço ve düzeltme bilgilerini kullanıcının bilgisayarında tek yerel dosyada tutmaktadır. Böylece veri güvenliği riski sıfırlanmaktadır. Diğer yandan bu sayede mükellefin tüm dönemlerine ilişkin bilgilere hızlıca ulaşılmakta gerektiğinde önceki dönemden tüm bilançoyu veya bir ATİK hesabına ait listeyi devralma kolaylığı ek düğme ile sağlanmaktadır.

Programın kullanımı pratik, boyutu küçük, çalışması hızlıdır. Üç ana kısımdan oluşmaktadır:

Düzeltme Öncesi

Düzeltme öncesi ön bilançonun firma bilgileri ve dönem belirlenerek girildiği kısımdır.

Ön bilanço: Düzeltme öncesi bilançodur. Dönem sonu işlemleri (dönem amortismanları hariç) yapıldıktan sonra üretilen (enflasyon düzeltmesi uygulanmamış) bilançoya denir. Dönem amortismanları, bu program vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Bu program herhangi bir muhasebe programına entegre olmadığı için bilançoların içeri aktarımı fonksiyonu geliştirilmiştir. Ön bilanço manuel girilebildiği gibi, önceki dönemden devir alınabilmekte, haricen muhasebe programları tarafından hazırlanmış mizandan yapıştırılabilmekte veya Excel`den içeri aktarılabilmektedir.

Enflasyon Düzeltmesi

Adım-adım enflasyon düzeltme sihirbazı olarak çalışır.

Ortak Nesneler: Program için, bilanço, ROFM, yevmiye, bu dönem girişleri, birikmiş amortisman hesaplama vb. ortak işlemler için nesne yönelimli programlama (OOP=object oriented programming) mantığı ile çalışan nesneler üretilmiştir.

Genel Görünüm: Girilen ön bilançoda yer alan her bir parasal kıymetlerin özelliklerine göre detaylarının girişleri için özel ekranlar açılır ve hesaplama tercihleri kullanıcıya sorularak adım adım ilerlenir. Her bir bilanço kalemi için (alt yapısı 4.29 milyara çıkartmaya uygun) 32 farklı detay, duran varlıklar için 1024 farklı detay girilebilmektedir.

Ortak özellikler aşağıdaki gibidir:

1) Yasal düzenlemeye dair genel bilgiler yanında, her bir ekran için o ekrana özel yardım desteği de sağlanmaktadır.

2) Tavsiye edilmemekle beraber, her bir ekranın kontrol edilmeden geçilmesi veya hesaplama sonuçlarına elle müdahale edilerek değiştirilmesi de mümkündür.

3) Hesaplamaların kontrolü için ayrıca harici bir hesap makinesi ile donatılmıştır.

4) O ekranda detayları girilen tek hesaba ilişkin yapılması gereken yevmiye kaydı anlık görülebilmektedir.

5) Ön bilançoda görülen tutar "Nakil" düğmesiyle detay tablosuna aktarılabilmektedir.

6) Hesaplamaya dair özet bilgi anlık olarak gösterilmektedir.

Stoklar: Stokların enflasyon düzeltmesi hesaplamaları için geliştirilmiştir.

Her bir stok detayı için düzeltme yöntemi a) Basit ortalama, b) Hareketli ağırlıklı ortalama, c) Fiili giriş tarihi, kullanıcı tarafından seçildikten sonra o detay için varsa reel olmayan finansman maliyeti (ROFM) detay rakamları kullanıcıdan alınmakta ve düzeltme hesaplamaları yapılmaktadır.

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler: ATİK enflasyon düzeltmesi hesaplamaları için geliştirilmiştir.

Her bir ATİK detayı için ön bilanço değeri, varsa yapılan yeniden değerleme, reel olmayan finansman maliyeti (ROFM), ön bilançoda görülen birikmiş amortismanların girişi ile bu dönem amortisman düzeltme hesaplamaları bu ekranda yapılmaktadır.

Birikmiş amortisman hesaplamaları (ön bilançoda bulunan rakam, taşınan rakam ve taşıma farkı, şimdi ayrılan ve toplam amortisman değeri), grup hesaplarının düzeltilmesi sonrasında sağlama amaçlı olarak kullanıcıya gösterilmekte ve son bir kontrol sağlanmaktadır.

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin listesi önceki dönemden aktarılabilir ayrıca dışardan içeri aktarılabildiği gibi yapılan hesaplamaların detayları liste halinde içerden de dışarıya aktarılmaktadır.

Diğer Parasal Kıymetler: Genel parasal kıymetlerin enflasyon düzeltmesi hesaplamaları için geliştirilmiştir.

Bu ekranda önceki bilançodan değişmeden gelen rakamların taşınma katsayısı ile taşınması ve bu dönem içinde kaydedilen girişlerin enflasyon düzeltmesine tabi tutulması işlemleri yapılmaktadır.

Düzeltme Sonrası

Şimdi veya daha önce enflasyon düzeltmesi uygulanmış bilançonun sonuç bilançosuna gitmek veya düzeltme için yapılması gereken toplu yevmiye kayıtlarını görmek için kullanılan kısımdır. Düzeltilen bilanço Excel`e aktarılabilir, yazdırılabilir veya "*.pdf" formatında kaydedilebilir. Yapılması gereken toplu yevmiye kayıtları Word`e, Excel`e aktarılabilir veya yazdırılabilir.

Bilgisayar Yazılımı

Navigasyon, yapay zekâ gibi programların üretildiği teknoloji dünyasında, enflasyon düzeltmesi için satın aldığınız yazılım için sonradan şunları demeyin:
1) Üretilen mizanı alt kıvrımlarıyla içeri aktarıp düzeltme ön bilançosunu oluştursaydı,
2) Parasal olan - parasal olmayan kıymet ayrımını otomatik yapsaydı, bu kalemleri alt türlere ayırsaydı,
3) Düzeltme katsayısı, taşıma katsayısı, basit ortalama, hareketli ağırlıklı ortalama, stok devir hızını, ayrılması gereken amortisman ve reel olmayan finansman maliyetini otomatik hesaplasaydı,
4) Sıfırlanması gereken kalemleri kendi sıfırlasaydı,
5) Yapılması gereken yevmiye kayıtlarını otomatik yapsaydı,
6) Düzeltme sonrası değerleri muhasebe programına, bilançoyu e-beyannameye otomatik aktarma için üretseydi,
7) Bilanço başına çok kısa sürede (hazırlık için verilen Excel kalıbını önceden doldurmanız kaydıyla) enflasyon düzeltmesini yapıp bitirseydi.
Vesaire, vesaire.

Daha azına razı olmayın ya da zaman sizin, emek sizin, para sizin, dolayısıyla siz bilirsiniz…