Enflasyon Düzeltmesi Hesaplamaları

Enflasyon Düzeltmesi Hesaplamaları
Son Sürümde Yapılan

Şubat 2023 Yİ-ÜFE endeksi işlendi.

Yönetici Notu

Bu program enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılmak üzere üretilen bir hesap makinesidir.

İlgili Mevzuat

Enflasyon düzeltmesi hükümleri Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298/A maddesiyle düzenlenmiştir. Aralık 2021 Yİ-ÜFE rakamlarının açıklanmasıyla birlikte "Enflasyon Düzeltmesi" şartları tekrar oluşmuş ancak V.U.K.`na eklenen Geçici 33. madde ile uygulama 31/12/2023 bilançolarına kadar ertelenmiştir.


Hesaplamalar

Stoklar: Basit ortalama, stok devir hızı, hareketli ağırlıklı ortalama ve fiili giriş bilgilerine göre dört farklı biçimde hesaplama yapılmaktadır.

Duran Varlıklar: Hem duran varlıkların enflasyon düzeltmesi yapılmakta ve hem de bu düzeltmeye bağlı olarak birikmiş amortismanların taşınma işlemi yapılmaktadır.

R.O.F.M.: Reel olamayan finansman maliyeti (R.O.F.M.) hesaplamaları yapılmaktadır.

Genel Hesaplamalar: Genel hesaplamalar bu bölümde yapılmaktadır. Bu kısımda ayrıca hangi kıymet için hangi tarihin baz alınacağı konusunda ek bilgi verilmektedir.

Hesaplama detayları ekranda gösterilmektedir. Mevzuata dair bir kitaplık da mini programa monte edilmiştir.

Bu program Atc Tools programının ayrılmaz bir parçasıdır. Atc Tools programını tetkik veya indirme için burayı tıklayınız.