Katkıda Bulunanlar...

En son katkı sırasıyla;


Mali tablo analizleri programında, yatay analizlerin iyileştirilmesi.


Programlarımızın kurulum aşamalarının test edilmesi.
Mizan okuma işleminde "Ters Bakiye" kontrolünün de dâhil edilmesi önerisinin getirilmesi.


Yeniden değerleme (298/Ç) modülünde 3 aylık değerleme oranı hesaplamasının iyileştirilmesi.


YMM Asgari ücret hesaplama modülünün hesaplama hatasının bildirilerek iyileştirilmesi, hesaplama kapsamının genişletilme önerisi getirilmesi.


TCMB Tarafından ilan edilen ortalama kredi faizlerinin revize edilmesinin bildirilmesi.
Yeniden değerleme (VUK Geçici 32. madde kapsamında), Adatlandırma, modüllerinin geliştirilmesine katkı sağlanması.
İndirimli kurumlar vergisi modülünün yapılmasının önerilmesi.


Yeniden değerleme (VUK Geçici 32. madde kapsamında) modülünde birleşik tablo çıktısının iyileştirilmesi önerisi.
Kur korumalı mevduat (25/2/2022 tarihinden sonra) modülünde hesaplama tablosunun iyileştirilmesi.


Yeniden değerleme (VUK Geçici 32. madde kapsamında) modülüne birleşik tablo çıktısının eklenmesi önerisi.


Mali tablo anlizleri programında grafiklerle güçlendirme önerisi.
Kur korumalı mevduat programının güncellenmesi önerisi.


1) Kâr dağıtım tablosu üretilmesi,
2) 7326 Sayılı Kanun kapsamnında matrah artırımı hesaplama Excel belgesinin üretilmesi,
3) Mali analiz programının çeşitli yönleriyle test edilmesi, kullanıcı arayüzü iyileştirme önerilerinde bulunulması


Mali tablo anlizleri programında gereksiz lisans uyarısı ile manuel girişte aktif pasif kontrolü önerisi.


Kur korumalı mevduat programının güncellenmesi önerisi.


e-Denetim programında yevmiye numaralarının 65.536'dan sonra sıfırlanma hatasının bildirilmesi.


Mali tablo analizleri programında;
a) Gereksiz lisans uyarısı hatasının,
b) TCMB sektör verileri eksikliğinin,
c) Yatay analizde kodlama hatasının, bildirilmesi.


Kurumlar vergisinde teşvik indirimi modülünün yapılmasının önerilmesi.


Yeniden değerleme (VUK Geçici 32. madde kapsamında) modülü üretilmesi önerisinin getirilmesi.


Kur korumalı TL mevduat dönüşümünde gelir/kurumlar vergisi avantajlarını gösterir hesap makinesi üretilmesi önerisinin getirilmesi.


Yeniden değerleme programında; vergi avantajlarının yıllar itibarıyla dökümü önerisinin getirilmesi.


Enflasyon düzeltmesi programında;
a) Dosya açma yordamında ad değişikliği iyileştirilmesi,
b) 159, 180, 226 gibi tereddütlü hesaplarda hata önleme ve yevmiye kaydı iyleştirmesi,
c) Bir önceki düzeltilmiş bilançodan ATİK listelerinin bu döneme aktarılması,
önerilerinin getirilmesi.


Yeniden değerleme programında;
a) Kıst dönem binek oto kısıtlamasının anlık olarak gösterilmesi,
b) Yevmiye maddelerinin Word belgesi yanında Excel belgesi olarak da üretilmesi,
önerilerinin getirilmesi,


7326 Sayılı Kanun kapsamında yeniden değerleme tablosu üretilmesi önerisinin getirilmesi,


e-Beyannamelerin içeri aktarılması kodları için beyanname örnekleri temin edilmesi.


e-Beyannamelerin içeri aktarılması kodları için beyanname örnekleri temin edilmesi.


e-Beyannamelerin içeri aktarılması kodları için beyanname örnekleri temin edilmesi.


e-Beyannamelerin içeri aktarılması kodları için beyanname örnekleri temin edilmesi.


Geçici vergi sihirbazında tevkifatlar olması durumunda oluşan hatanın bildirilmesi. Enflasyon düzeltmesi sihirbazında ilk defa bu dönem birikmiş amortismanlar kaydının iyileştirilmesi. Programın çeşitli yönleriyle test edilmesi.


Örnek yevmiye kaydı hatasının giderilmesi, mini bordro modülü asgari geçim indirimi hatasının giderilmesi.


Enflasyon Düzeltmesi modülünün test edilmesi ve geliştirilmesi önerileri. Bu modülde 590 hesapla ilgili iyileştirme önerisi.


Enflasyon Düzeltmesi modülünün test edilmesi ve geliştirilmesi önerileri. Bu modülde 590-591 hesaplarla ilgili iyileştirme önerisi.


Enflasyon Düzeltmesi modülünün test edilmesi ve geliştirilmesi önerileri. Bu modülde 570-580 hesaplarla ilgili iyileştirme önerisi. Birikmiş amortismanların düzeltilmesinde yöntem değişikliği önerisi.


Binek Oto Kısıtlamaları modülünde geliştirme (KDV tevkifatı ve çıktı alınabilme) önerisinde bulunulması.


e-Fatura işlemleri modülünde geri bildirimde bulunulması.


Tüccar sınıflarının belirlenmesi konusunda modül eklenmesi isteminde bulunması.


Dijital (e-) Muhasebe kitabının paylaşılması.


Mini bordro modülünde; Emekli çalışan seçeneğinin ilave edilmesi ve SGK Primi üst tavan sınırının güncellenmesi.