1040_gecici_h.png

Geçici Vergi Programı Güncellendi.

7456 sayılı Kanun ile 2023 yılında %20 olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı %25’e, %25 olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı ise %30’a çıkarılmış olup bu değişiklikler kapsamında, geçici vergi ve bulunan matrah farkı hesaplamasına yönelik bir bilgisayar programına gereksinim duyulduğu bildirilmiş ve bu talebe istinaden güncellediğimiz “Geçici Vergi” programı hizmete sokulmuştur.

1039_adat_h.png

Adat hesaplama programı güncellendi.

Bu sürümle; Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Kararı uyarınca 2023/II. Geçici vergilendirme dönemi hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen bankalarca açılan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı programa yüklendi.