2051_haber-1.jpg

Tüccar programı güncellendi.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ekim ayında on iki aylık ortalamalara göre %58,46 artış gösterdi. Mevcut bilgilere göre takip eden 2024 yılında kullanılacak defterler için Vergi Usul Kanununun 177’nci maddesinde yazılı maktu hadler: yıllık alım tutarı: 1.400.000.-TL, yıllık satış tutarı 2.000.000.-TL ve gayrisafi iş hasılatı 690.000.-TL olarak tahmin edilmektedir.

2049_taslak-2.png

Yeni Tebliğ Taslağı Ne Getiriyor?

Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında enflasyon düzeltmesine ilişkin (yaklaşık iki yıl önce yayımlanan) tebliğ taslağı 18.10.2023 tarihinde yenilenmiştir. Bu yazımız ile 31.12.2023 tarihli bilançolarda yapılacak enflasyon düzeltilmesinin yasal dayanakları ile son tebliğ taslağının eski tebliğ taslağına göre farklılık arz eden taraflarına değinilmiştir.

2048_adat.png

Adat hesaplama programı güncellendi.

Adat hesaplama programı güncellendi. Bu sürümle; Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Kararı uyarınca 2023/III. Geçici vergilendirme dönemi hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen bankalarca açılan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı programa yüklendi.