7740 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:4) Yayımlandı

Resmi Gazetede (Tarih: 9 Ağustos 2023, Sayı: 32274) yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7740 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:4) ile 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin (mücbir sebep hâline ilişkin) on dokuzuncu fıkrasının uygulamasına dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.