Adat hesaplama programı güncellendi.

Adat hesaplama programı güncellendi. Bu sürümle; Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Kararı uyarınca 2023/I. geçici vergilendirme dönemi hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen bankalarca açılan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı programa yüklendi.

Bilindiği üzere, Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Kararı (T:20/12/2021, K:2021/DK-1/1) uyarınca; transfer fiyatlandırması incelemelerinde mükellefin ortaklarına veya ilişkili kişilerine para kullandırdığı durumlarda iç emsal yok ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen bankalarca açılan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranının, kullandırılan döviz cinsinin mezkûr ilanda yer almaması halinde ise bankalardan alınan faiz oranı bilgilerinin dış emsal olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Adat; faiz hesaplanmasında kullanılan bir deyimdir. Faize esas olacak fiyat ile günlerin çarpımı sonucunda bulunan rakamdır. Bu rakam faiz oranında sabit bölenine bölünmek suretiyle faiz hesaplanır.

Bu program; kurumlar vergisi mükelleflerinin, defter kayıtlarına göre, kasada veya cari hesaplarda bekletilen değerler nedeniyle, vergisel açıdan adat (bu değerler banka vb. yoluyla değerlendirilseydi elde edilecek muhtemel gelir varsayımıyla) hesaplama işlemleri için tasarlanmıştır.

Uygulama; tercihlerinizi ve son çalışmanızı hatırlama, Word belgesi üretme, Excel ile liste alışverişi ve ilave bilgiler yetenekleriyle donatılmıştır.

gurol_demir.jpeg

Gürol DEMİR

Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ruhsatlarına haizdir. İleri düzeyde C# yanında "Full Stack Developer" için gerekli diğer teknolojileri bilmektedir. Lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi alanında (1981 yılı) tamamlamıştır. İş hayatına vergi inceleme, teftiş ve denetim elemanı olarak (1983 yılı) başlamış 40 yıl civarında kamu denetim elemanlığı (yanı sıra çeşitli kamu idari görevleri) yaptıktan sonra 2023 yılında Vergi Başmüfettişi unvanıyla emekli olmuştur.

Yorum Bırak

Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız! Oturum aç