7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Rehberde;
Yapılandırma Kanunu kapsamındaki borçların neler olduğu,
Kesinleşmiş vergi ve vergi cezası borcu bulunan mükelleflere getirilen imkânlar,
Kanun kapsamına giren adli ve idari para cezalarına getirilen ödeme kolaylıkları,
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan kamu alacaklarına ilişkin yapılandırma imkânı,
İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan kamu alacaklarına ilişkin başvuru imkânı,
Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin getirilen imkânlar,
İncelemesiz ve cezasız matrah ve vergi artırımından yararlanma imkânı,
İşletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin getirilen imkânlar,
Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği,
Peşin ödeme avantajı, taksitle ve kredi kartı ile ödeme imkânı,
gibi açıklamalar ve örnekler yer almaktadır.

Yapılandırma Kanunu Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.