29_rg_1.png

31/3/2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Yabancı Paralar İçin Kur Korumalı Mevduat İstisnası

Resmî Gazetede (25/4/2023-32171) yayımlanan 7165 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 31/3/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu istisnaya ilişkin yasal düzenleme aşağıdaki şekildedir:
Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı bu istisnayı 31/12/2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatmaya yetkilidir.

Hangi Bilançolarda Yer Alan Yabancı Paralar Yararlanır?
Cumhurbaşkanı 5872, 6297, 6728 ve 7165 sayılı Kararlarıyla yasa metninde yer alan yetkisini bugüne kadar 30/6/2022, 30/9/2022, 31/12/2022 ve 31/3/2023 tarihli bilançolar için kullanmıştır.

Buna göre;
a. 31/3/2022 (ve takip eden üçer aylık dönem sonları 30/6/2022, 30/9/2022, 31/12/2022 ve 31/3/2023) tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını,
b. 2023 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri,
c. Ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri,

Durumunda istisnadan yararlanılır.

Hangi Kazançlar İstisnadır?
Aşağıda belirtilen kazançları vergiden istisna edilecektir:
1. KKM hesaplarına vade tarihlerinden önce sona eren geçici vergi ve yıllık dönem sonlarında tahakkuk ettirilen faiz ve kar payları,
2. Vade sonlarında elde edilen faiz ve kar payları,
3. Vade sonlarında döviz kuruna bağlı olarak doğabilecek kazançlar (destek ödemeleri)


Hangi Yabancı Paralar Yararlanır?
Kur korumalı mevduat istisnasından Amerikan Doları (USD), Euro (EUR) ve İngiliz Sterlini (GBP) yararlanır.

Hangi Mükellefler İstisnadan Yararlanır?
K.V.K.’nun geçici 14’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisna kurumlar vergisi mükellefleri için düzenlenmiştir.
Söz konusu maddenin yedinci fıkrasına (26.05.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) eklenen ibareyle; bu istisna hükümlerinin, aynı şartlarla geçerli olmak üzere bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin kazançları hakkında da uygulanacağı öngörülmüştür.
Buna göre hem kurumlar hem de gelir vergisi mükellefleri bu istisnadan faydalanabilecektir.

Bu sirkülerimizi "*.pdf" formatında indirmek için: 2023-1
Tüm sirkülerimize ulaşmak için: Sirkülerlerimiz

49_gurol_demir.jpeg

Gürol DEMİR

Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ruhsatlarına haizdir. İleri düzeyde C# yanında "Full Stack Developer" için gerekli diğer teknolojileri bilmektedir. Lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi alanında (1981 yılı) tamamlamıştır. İş hayatına vergi inceleme, teftiş ve denetim elemanı olarak (1983 yılı) başlamış 40 yıl civarında kamu denetim elemanlığı (yanı sıra çeşitli kamu idari görevleri) yaptıktan sonra 2023 yılında Vergi Başmüfettişi unvanıyla emekli olmuştur.

Yorum Bırak

Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız! Oturum aç