27_tesvik.png

İndirimli Kurumlar Vergisi Programı Projesine Başladık

Gereksinim
Teşvikli yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi, özellikli vergi hesaplamalarından biridir. Her hesaplama döneminde, önceki dönemden etkilenen ve sonraki dönemleri etkileyen (yararlanılan-devredilen katkı) rakamlar nedeniyle zaman skalası üzerinde izlenmesi gereken özelliğe de sahiptir. İşletmenin birden fazla yatırımı olması, bazılarının yatırım döneminde, bazılarının işletme döneminde, bazılarının teşvik katkı sürecinin tamamlanmış, bazılarının devam ediyor olması vb. durumlar oldukça karışık bir hesaplama gerektirmekte ve bu hesaplamaların izlenmesi için ayrı bir program üretilmesi ihtiyacını doğurmaktadır.

İşletmenin teşvikli yatırımları yanında aynı zamanda üretim ve/veya ihracat nedeniyle elde ettikleri kazançlarına bir (1) puan indirimli, aynı zamanda ilk defa halka arz edilme nedeniyle iki (2) puan indirimli kurumlar vergisi uygulanması, bunların yanında uyumlu mükelleflere sağlanan %5 vergi indirimi uygulaması bu gereksinimi daha belirgin hale getirmektedir.

Sayılan bu özellikli durumların uygulanmaya başlanmasının, oran ve hadlerin yıllara göre değişim göstermesi yanında 2022 dönemi için verilecek beyannamelere 7440 sayılı Kanun uyarınca matrah artırımı satırının eklenmesi ve kurumlar vergisi mükelleflerine bir defaya mahsus ek vergi getirilmesi nedeniyle, bu gereksinimin karşılanması acil ve zorunlu hale gelmiştir.

Bu projeye başladık, hayırlısıyla…

49_gurol_demir.jpeg

Gürol DEMİR

Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ruhsatlarına haizdir. İleri düzeyde C# yanında "Full Stack Developer" için gerekli diğer teknolojileri bilmektedir. Lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi alanında (1981 yılı) tamamlamıştır. İş hayatına vergi inceleme, teftiş ve denetim elemanı olarak (1983 yılı) başlamış 40 yıl civarında kamu denetim elemanlığı (yanı sıra çeşitli kamu idari görevleri) yaptıktan sonra 2023 yılında Vergi Başmüfettişi unvanıyla emekli olmuştur.

Yorum Bırak

Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız! Oturum aç