26_rg_6.png

Kurumlar vergisi genel tebliğinde değişiklik

Yatırım indiriminde kısmi tamamlama işlemlerine ilişkin yeniden değerleme esasları ile; elektrik motorlu taşıt üretenler için yatırıma katkı tutarının ÖTV’ye mahsuben kullanımı ve iade usulleri düzenlenmiştir.

Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarına yönelik yatırım teşvik belgesi olan şirketlerin yatırıma katkı tutarlarının, özel tüketim vergilerine mahsuben kullandırılmasına,
Mahsuben veya nakden iade için gerekli belgelere,
İade işlemi için yapılması gerekenlere,
Yatırım teşvik belgelerine ilişkin kısmi tamamlama işlemi yapılması durumunda endeksleme uygulamasına

ilişkin açıklamalara yer verilen Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22) 07/04/2023 tarihli ve 32156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kaynak: Resmi Gazete