2052_haber.png

Gecikme zammı oranı değişti

Gecikme zammı oranı değişti
Gecikme zammı oranı 21.07.2022 Tarihinden itibaren %2,5 olarak uygulanmaktaydı.

Resmî Gazetede (14 Kasım 2023 tarih ve 32369 sayılı) yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararıyla (Karar Sayısı: 7782); 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,5 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Gecikme zammı oranının değişmesiyle birlikte, bu orana bağlı olarak hesaplanan gecikme zammı, gecikme faizi, izah zammı, pişmanlık zammı hesapları da değişecektir.

Tecil faizi oranı değişti
Aynı resmî gazetede yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7) ile yıllık %24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %36 olarak belirlenmiştir.

Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının uygulanması gerekmektedir.

Öte yandan, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %36 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

Tecil faizi, Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.

"Faiz-Zam (Gecikme-Pişmanlık-İzah) Programı” güncellendi
Gecikme zammı oranının değişmesi nedeniyle “Faiz-Zam (Gecikme-Pişmanlık-İzah) Programı” güncellenmiştir.

Bu program; gecikme zammı-gecikme faizi-izah zammı ve pişmanlık zammı hesaplamalarında bir yıla ilişkin 12 aylık hesaplamayı aynı anda ekrana yapabilmesi, popüler vergi türlerinin normal vadelerini otomatik getirmesi, normal vadeleri otomatik getirirken deprem, sel basması, kar yağışı, sistem yoğunluğu ve yetersizliği nedeniyle muhtelif tebliğ, sirküler ile ülke genelinde uzatılan normal vadeleri de dikkate alması, bunun yanında serbest vade girişine de izin vermesi vb. yetenekleriyle çokça tercih edilen bir hesaplama aracıdır.

"Tatilse önceki iş gününü al" seçeneği ile ödeme tarihinden bir önceki işgünü varsayılarak hesaplama yapılmasına imkân vermektedir. Bu özelliği ile zannımızda tatilleri (özellikle Ramazan ve Kurban Bayramlarını) tahsilatta dikkate alabilen tek programdır.

Atc Araçları (Atc Tools) isimli programımızın 40 civarında alt minik programından biri olan bu minik programı tetkik ve indirme için gecikme bağlantısına tıklayınız.