1042_degerleme_h.png

Yeniden Değerleme Programı Güncellendi.

Bu uygulama; Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 32. Maddesi uyarınca (gerektiğinde mükerrer madde 298/Ç ile birleşik olarak) yapılacak yeniden değerleme konusunda meslek mensuplarında yardımcı olma amacıyla geliştirilmiştir. Ek olarak Geçici 31. madde uyarınca tek seferlik ve Mükerrer 298/Ç Madde hükmü uyarınca sürekli yeniden değerleme için harici modüller de barındırmaktadır.

Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298/Ç maddesi uyarınca yapılacak yeniden değerlemede son iki döneme girmiş bulunmaktayız. Bunlardan biri 2023/II. geçici vergi dönemi, diğeri ve sonuncusu 2023/III. geçici vergi dönemidir.

Program, Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298/Ç maddesi uyarınca, sondan bir önceki (2023/II. dönemi) geçici vergi dönemi için yeniden değerleme yapabilmek üzere güncellenmiştir.

Program ile değerlemeye tabi aktifler liste halinde dışarıdan kopyala-yapıştır yöntemiyle alınmakta, yeniden değerleme yapıldıktan sonra sonuç listeleri ve yevmiye kayıtları üretilmekte ve çalışmalar daha sonra tekrar kullanılmak üzere isteğe bağlı olarak saklanabilmektedir.

Program, zamanında ayrılmamış amortismanların ayrılmış sayılması için gerekli bir araç sağladığı gibi diğer işlemlerin de hızlı yapılması için toplu fonksiyonlar ve doğru yapılması için kontrol mekanizması barındırmaktadır.

Program ayrıca vergi avantajlarının da gösterildiği mini bir hesap makinesi, yurt içi üretici fiyatları endeksleri (Yİ-ÜFE), amortisman oranları gösterir dokuman ve kısa mevzuat bilgileriyle donatılmıştır.

Tetkik ve indirme için: Yeniden Değerleme bağlantısına tıklayınız.

49_gurol_demir.jpeg

Gürol DEMİR

Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ruhsatlarına haizdir. İleri düzeyde C# yanında "Full Stack Developer" için gerekli diğer teknolojileri bilmektedir. Lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi alanında (1981 yılı) tamamlamıştır. İş hayatına vergi inceleme, teftiş ve denetim elemanı olarak (1983 yılı) başlamış 40 yıl civarında kamu denetim elemanlığı (yanı sıra çeşitli kamu idari görevleri) yaptıktan sonra 2023 yılında Vergi Başmüfettişi unvanıyla emekli olmuştur.

Yorum Bırak

Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız! Oturum aç