3092_sirkü.jpg

1-5 Puan İndirimi Uygulamasında Bir Değerlendirme

Teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. Yatırımcıların, diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için de (yatırım henüz tamamlanmadan) yatırım aşamasında indirimli vergi uygulanması imkânı vardır.

İndirimli kurumlar vergisi hesaplamaları kurumlar (+gelir) vergisi işlemleri içinde özellikli konulardan biridir.

Bu hesaplamaların önemli bir aşamasını ise kurumlar vergisi oranının 1-5 puan indirimli uygulanması oluşturmaktadır. Bir önceki (2024/7) sirkülerimizde 1-5 puan indirimli kurumlar vergisi uygulamasına kısaca değinmiş ve bir hesaplama şeklinin farklı olması gerektiği doğrultusunda görüşlere değineceğimizi belirtmiştik.

Bu sirkülerimiz ile bir önceki (2024/7) sirkülerimizde bahsedilen farklı hesaplama şekillerine değinilmekte ve bir değerlendirme yapılmaktadır.

Sirkülerin tamamı için Sirküler: 2024-8 bağlantısına tıklayınız.

gurol_demir.jpeg

Gürol DEMİR

Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ruhsatlarına haizdir. İleri düzeyde C# yanında "Full Stack Developer" için gerekli diğer teknolojileri bilmektedir. Lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi alanında (1981 yılı) tamamlamıştır. İş hayatına vergi inceleme, teftiş ve denetim elemanı olarak (1983 yılı) başlamış 40 yıl civarında kamu denetim elemanlığı (yanı sıra çeşitli kamu idari görevleri) yaptıktan sonra 2023 yılında Vergi Başmüfettişi unvanıyla emekli olmuştur.